Wie doet wat

De directeur van onze school is mevrouw Roselien Rappé.

Naast de klasleerkrachten  werken er bij ons op school nog heel wat bijzondere leerkrachten en paramedici. Hieronder vind je een omschrijving van de belangrijkste taken van deze mensen.

Paramedici

Logopedisten en ergotherapeute:

De logopedisten en ergotherapeute werken in onze school klasondersteunend en/of individueel met de leerlingen.

Sociale discipline:

Juf Kaat houdt zich bezig met de kleine en grote problemen van de leerlingen op school. Zij praat veel met de leerlingen. Indien nodig  neemt zij contact op met ouders en externe diensten.  Indien u zelf vragen hebt over hoe uw kind zich voelt op school,mag u gerust contact opnemen met hen.

Orthopedagoge:

Ook de orthopedagoge houdt zich bezig met de kleine en grote problemen van de leerlingen op school. Ze geeft ook sociale vaardigheidstrainingen aan leerlingen die dit nodig hebben. Indien nodig  neemt zij contact op met de ouders van de leerlingen en externe diensten.

Bijzondere leerkrachten

Leerkrachten levensbeschouwelijke vakken (LBV):

Je zoon of dochter kan bij ons de levensbeschouwing volgen die je kiest (keuze uit katholieke godsdienst, islamitische godsdienst, niet confessionele zedenleer, orthodoxe godsdienst of protestantse godsdienst). Twee keer per week krijgen ze een lestijd LBV.

Leerkrachten lichamelijke opvoeding (LO):

Twee keer per week krijgen de leerlingen een lestijd lichamelijke opvoeding (= turnen) en daarbovenop nog een halve lestijd zwemmen.

Blio, TNN,  ondersteuners:

Deze leerkrachten hebben geen eigen klas, maar helpen de klasleerkrachten bij allerlei lessen of op uitstappen. Soms werken zij ook met een groepje leerlingen om hen op hun eigen niveau te begeleiden.

GOK-leerkracht:

De opdracht van de GOK-leerkracht bestaat uit het opstellen van het GOK-plan, het GOK-beleid coördineren en bewaken, het GOK- dossier bijhouden, …

BPT-leerkracht, beleidsondersteuner:

Onze BPT- leerkracht is de beleidsondersteuner van de directeur. Zij volgt ook het gedrag van onze leerlingen op de bus op.