Verkeer

We hechten als school veel belang aan goede verkeerseducatie.

Naast de verkeerslessen in de klas willen we de leerlingen ook op een actieve, speelse manier vaardigheden, kennis en attitudes bijbrengen zodat ze zich veilig kunnen verplaatsen in het verkeer. We hebben op school fietsen en fietshelmen ter beschikking om te oefenen.  Elk jaar gaan we ook oefenen in het verkeerspark van Kessel-Lo. Enkele van onze oudste leerlingen nemen bovendien deel aan het fietsexamen van de stad Vilvoorde.

Elk schooljaar nemen we deel aan de actie  ‘Helm op Fluo top’ om leerlingen te stimuleren om een helm en fluohesje te dragen en aan de ‘Strapdag’ om leerlingen aan te moedigen om op een veilige manier met de fiets of te voet naar school te komen.