Schoolreglement en afsprakennota

In het  Schoolreglement 2022 2023  staan alle algemeen geldende regels en afspraken over alle stedelijke scholen heen te lezen.

Onze Afsprakennota 2021 2022 is een aanvulling op het schoolreglement. Hierin staan alle schoolspecifieke regels en weetjes vermeld.