Schoolreglement en afsprakennota

In het  Schoolreglement 2020 – 2021  staan alle algemeen geldende regels en afspraken over alle stedelijke scholen heen te lezen.

Onze Afsprakennota 2020 – 2021 is een aanvulling op het schoolreglement. Hierin staan alle schoolspecifieke regels en weetjes vermeld.