Schoolraad

De Schoolraad is samengesteld uit een aantal vertegenwoordigers van de ouders.

De Schoolraad heeft rechten en plichten inzake informatie en communicatie, beschikt over advies- en overlegbevoegdheid. De Schoolraad vergadert minstens drie maal per jaar.

De verslagen van de vergaderingen kunnen steeds worden opgevraagd bij de voorzitter.

DezeĀ  ouders hebben zich opgegeven om in de schoolraad te zetelen voor de periode 2017-2021:

  • Voorzitter: Meneer Dewaegheneire Joost (papa van Mette): joostdewaegheneire@hotmail.com
  • Secretaris: Mevrouw De Clercq Jessica (mama van Kayla Vannieuwenhuyzen): jessy_de_clercq@hotmail.com
  • Lid: Meneer Massoud (papa van Sofian) : Afghan920@hotmail.com