Inschrijvingen

Inschrijvingen schooljaar 2019-2020

Indien u uw zoon/dochter bij ons op school wil inschrijven, vragen we om telefonisch contact op te nemen met het secretariaat.

U kan ook vragen naar een rondleiding.

Voor de leerlingen met attest basisonderwijs is de contactpersoon Martine Quintijn.          Voor de leerlingen type 9 is dit Riene Dehaes.

Rondleidingen en inschrijvingen worden – indien mogelijk – gepland op dinsdagnamiddag.

Indien u wil inschrijven zijn volgende documenten nodig:

  • een verslag buitengewoon onderwijs
  • de SIS- of identiteitskaart van uw kind

Een inschrijving duurt ongeveer een uur.

 

Start van de inschrijvingen 

De inschrijvingen voor het schooljaar 2019-2020.  (Voor dat nieuwe schooljaar geldt de teller op de pagina niet. )

  • van 11 tot 22 maart 2019: broers en zussen
  • 25 maart 2019: kinderen van personeel
  • vanaf 26 maart 2019, vanaf 8u30: alle kinderen

Opgelet! Inschrijven in het buitengewoon onderwijs kan alleen wanneer je kind een verslag heeft. Dit verslag kan worden opgemaakt door een Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) na een voorafgaand traject. Met een verslag kan je ook inschrijven in een gewone school (onder ontbindende voorwaarden). Voor meer info hierover, contacteer het CLB van de school waar je kind nu naar school gaat.